Thursday, August 18, 2011

Langkah Menulis KST Tingkatan 2: Untuk SMK Agama KL

TARIKH HANTAR MINGGU PERTAMA SELEPAS CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012. MARKAH DIPOTONG JIKA LEWAT HANTAR. 
Sila susun mengikut urutan seperti berikut:

1. Kulit depan / cover. Pastikan ada:
- Nama sekolah
- Tajuk kajian yang dipilih
- Nama penuh/ kelas
- Nama penuh guru
- Tarikh hantar
- Ruangan markah:

2. ELEMEN SUMBER- 3 markah (3 sumber + dialog)
- semua bahan yang telah dibuat salinan/fotokopi
seperti majalah/ sijil/ analisa peperiksaaan PMR/SPM, Laporan akhbar/ laporan kelab, persatuan, badan beruniform/ gambar-gambar. Sekurang-kurangnya 3 sumber
- Satu RUMUSAN DIALOG mengikut tajuk. WAJIB DIBUAT.

3. ELEMEN KAJIAN- IKUT SUSUNAN
-Bermula dengan tajuk kajian - tulis dalam satu mukasurat
- Diikuti senarai kandungan- mesti ada 9 item
- kemudian penghargaan
- kemudian Objektif
- kemudian Kaedah
- Kemudian Hasil Kajian- 4 markah
- Rumusan
- Lampiran
- Rujukan

(Bacaan tambahan lihat post pada bulan Mac dan popular post cara menulis kst sejarah)

No comments:

Post a Comment