Thursday, August 18, 2011

Tajuk 4: PERISTIWA PENTING DI SEKOLAH

Saya telah memilih empat peristiwa penting yang berlaku di sekolah iaitu...............................

1. (Namakan peristiwa 1)
- ceritakan secara terperinci
- peristiwa sebelum, semasa, selepas
- Nyatakan iktibar atau kesan terhadap diri pelajar

2. (Namakan peristiwa 2)
- ceritakan secara terperinci
- peristiwa sebelum, semasa, selepas
- Nyatakan iktibar atau kesan terhadap diri pelajar

3. (Namakan peristiwa 3)
- ceritakan secara terperinci
- peristiwa sebelum, semasa, selepas
- Nyatakan iktibar atau kesan terhadap diri pelajar

4. (Namakan peristiwa 4)
- ceritakan secara terperinci
- peristiwa sebelum, semasa, selepas
- Nyatakan iktibar atau kesan terhadap diri pelajar

No comments:

Post a Comment