Saturday, May 26, 2012

Tugasan 1 Hamzah (Murid Thailand)

Tugasan:
Tuliskan 1 peristiwa yang berlaku di kawasan anda. (contoh peristiwa sejarah, perayaan, hari jadi dan lain-lain peristiwa yang sesuai). Hasil tulisan hendaklah ditulis lebih daripada sehelai.

Tugasan hendaklah disertakan dengan beberapa sumber seperti:
1. Gambar
2. Dialog / hasil temuramah- ditulis dialog
3. Keratan akhbar/ diphotostat
4. Majalah/ buku- diphotostat
5. Hasil daripada internet

Semua bahan hendaklah di bawa ke sekolah apabila cuti berakhir.
Sekiranya tugasan ini tidak dibuat, pelajar boleh memilih untuk membuat peristiwa lain yang berlaku di sekolah agama atau peristiwa tentang Malaysia bila habis bercuti. Sekiranya tugasan tidak dibuat sehingga akhir tahun, pelajar tidak dapat melepasi untuk mencapai band tiga dan ke atas dalam pentaksiran sejarah tingkatan 1.

Harap maklum.

No comments:

Post a Comment