Saturday, June 16, 2012

Panduan Menulis Esei (Elemen 3)

Langkah 1: Tulis sedikit pengenalan apa yang difahami tentang kegiatan ekonomi tradisional. Secara ringkas.

Langkah 2: Kenalpasti 4 unsur patriotisme yang sesuai. Banyak. Mungkin cikgu sejarah anda telah membuat perbincangan dengan anda. Antaranya unsur patriotisme yang sesuai mungkin:
  • cinta akan bangsa dan negara
  • bersyukur sebagai warganegara Malaysia
  • bersatu padu dan harmoni
  • bertolak ansur dan bertoleransi
  • bekerjasama dan tolong-menolong
  • hormat-menghormati
  • bertindak wajar
  • rajin dan gigih
  • berdikari
  • tabah hadapi cabaran
Langkah 3: Tulis 4 isi esei bagaimana slogan dapat suburkan semangat patriotisme melalui 4 unsur patriotisme. 4 isi membawa 4 markah penuh.

Contoh: Kegiatan ekonomi tradisional dapat memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia dengan cara mengusahakan kegiatan ekonomi tradisional seperti berkebun sayur bersama-sama tidak kira orang Melayu, Cina dan India. Tindakan ini akan melahirkan semangat bekerjasama dan tolong-menolong dalam kalangan bangsa Malaysia.

Tulis 3 isi lain dengan tiga nilai dan contoh aktiviti yang lain pula.

Langkah 4: Penutup. (Tulislah apa-apa yang berkaitan)

No comments:

Post a Comment