Tuesday, March 15, 2011

UJIAN BULANAN 1 TINGKATAN 4

1. Sila baca antara bab 1 hingga 3 (setakat kerajaan agraria dan maritim sahaja)
2. Terdapat 10 soalan objektif (wajib)
3. Ada 2 soalan struktur (wajib)
4. Ada 2 soalan esei (pilih satu soalan)
5. FOKUS:
    Bab 1; Makna tamadun/ ciri-ciri tamadun/ Tamadun Indus/ Tamadun Mesopotamia
    Bab 2: Aspek pendidikan sahaja
    bab 3: Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim

No comments:

Post a Comment