Monday, July 25, 2011

Cara menulis KST Ting 1: Perkembangan diri dan keluarga

1. Dapatkan maklumat iaitu:
- tempat dan tarikh lahir diri dan ahli-ahli keluarga
- tempat asal ahli keluarga seperti ibu bapa
- tempat tinggal sekarang
- tempat-tempat lain yang pernah ahli keluarga menetap; contoh jika anak tentera banyak tempat menetap.
- dapatkan maklumat pendidikan setiap ahli keluarga
- pekerjaan ahli keluarga
- Nyatakan secara umum peristiwa penting ahli keluarga. (tidak perlu lengkap seperti tajuk pilihan 1)
- Buatkan satu dialog dengan ibu atau bapa tentang perkembangan diri ahli keluarga seperti bertanya asal usul, kampung ibu bapa, kemajuan pendidikan, kerjaya dan peristiwa penting dalam keluarga.
- Wajib buat dalam cuti.

2. Menulis dalam bentuk esei dan buat sub tajuk:

Tarikh kelahiran keluarga
Keluarga saya terdiri daripada 10 orang adik beradik. Ayah saya lahir pada 7 Julai 1965 di Paya Trubong, Melaka. Ibu saya pula........ Kakak saya yang sulong pula.......... (tulis sampai habis tarikh lahir keluarga)


Tempat asal ahli keluarga
Berdasarkan temubual saya dengan ayah, keturunan ayah adalah berbangsa Bugis dan berasal dari Riau Sumatera. Datuk sebelah ayah telah datang ke Tanah Melayu pada tahun ........ Datuk sebelah ayah telah menetap di Kampung Trong, Perak sehinggalah meninggal dunia pada tahun ...... Keturunan ibu saya pula berasal daripada Jawa Tengah. Datuk ibu saya bernama telah datang ke Parit Semarang pada tahun .........
Mereka telah membuka kampung di Parit Semarang.

Tempat tinggal
Keluarga saya mempunyai sejarah tempat tinggal. Saya kini tinggal di............... Sebelum itu keluarga saya di ............. kerana.......... Saya tinggal di situ selama ......................Saya juga pernah tinggal di ........... selama ...........tahun. Ini disebabkan.................

Pendidikan
Ceritakan sejarah pendidikan......

Pekerjaan
Ceritakan sejarah pekerjaan

Peristiwa Penting
Ceritakan secara ringkas peristiwa-peristiwa penting 

1 comment: