Saturday, July 23, 2011

Untuk Form 1 SMKAKL Sahaja

Langkah-langkah siapkan Kajian Sejarah Tempatan sehingga 15 Ogos.
Bahagian A
1. Kumpulkan sumber/ bahan

Bahagain B
1. Siapkan hasil kajian ikut tajuk yang telah dipilih. Lihat contoh menulis yang terbaru.
2. Siapkan juga maklumat lain seperti yang telah dibincangkan dalam kelas:
      Tajuk/ senarai kandungan/ penghargaan/ objektif/ kaedah kajian/ Hasil Kajian / lampiran/ rumusan/ dan rujukan/
Jika lupa lihat senarai arkib dalam blog ini.

Bahagian C
1. Siapkan kulit depan

Susunkan ikut bahagian C, A dan B. Kemudian binding dan hantar.

Pemberatan markah:
Penuh: 10 markah
Bahagian A:                  3 markah
Bahagian Hasil Kajian: 4 markah
Lain-lain maklumat:        3 markah

No comments:

Post a Comment